Od dnia 22 marca 2013 obowiązuje nakaz informowania użytkowników internetu o zbieraniu o nich informacji za pośrednictwem różnych narzędzi analitycznych i wbudowanych w przeglądarki mechanizmów ułatwiających przeglądanie internetu. Obowiązek nakłada uchwalona 16 listopada 2012 ustawa o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dokładniej art. 173), która odzwierciedla dyrektywę Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3).

Poniżej dla celów informacyjnych zamieszczamy treść wyżej wspomnianego artykułu:

Art. 173.

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

Warto dodać, że pliki coockies stosowane są w przeglądarkach z powodzeniem od wielu lat. Dzięki nim, zapamiętywane są indywidualne ustawienia użytkownika służące m. in. do zalogowania się do poczty lub konta społecznościowego. Ponadto użytkownik może samodzielnie włączyć i wyłączyć ich obsługę. Jak to zrobić w przypadku Państwa przeglądarki, odsyłamy do artykułu dostępnego pod tym łączem: http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html

Mamy nadzieję, że kwestia plików cookies nie przeszkodzi Państwu w zapoznaniu się z naszą witryną, do czego serdecznie zapraszamy!